Dziedziniec Kultury 2020 - 28.08 warsztaty

 • Mistrzowie Beatu

  Wykonanie zbiorowe podkładu rytmicznego z wykorzystaniem techniki body percussion

  Prowadząca: Weronika Szczepańczyk

  28 sierpnia 2020
  godz. 17:00
  dziedziniec Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

 • 1. Imię *

 • 2. Nazwisko *

 • 3. Adres mail *

  Proszę podać email w formacie np. jan.kowalski@email.com

 • 1. Informacja o przyznaniu rezerwacji zostanie przesłana na adres e-mail wskazany we wniosku. 

  2. Rezerwacja będzie ważna w dniu warsztatów od 16:30 do 17:00. Po tym czasie rezerwacja wygasa. Osoby, które wezmą udział w warsztatach mogą uczestniczyć w późniejszym koncercie Leszka Możdżera o godz. 20:00.

  3. Niezbędne do wzięcia udziału w Wydarzeniu jest wypełnienie Oświadczenie o stanie zdrowia. Link do oświadczenia: nck.pl/oswiadczenie. Oświadczenie będzie dostępne również na miejscu Wydarzenia. 
  Zalecamy wypełnienie oświadczenia wcześniej i zabranie go ze sobą na miejsce, przyspieszy to odbiór rezerwacji.

  4. Przesłanie wniosku jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu rezerwacji wejściowek oraz uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych w ramach "Dziedzińca Kultury" dostępnego na stronie internetowej www.nck.pl.

 • 4. Jeżeli chcesz być informowany o kolejnych działaniach w ramach cyklu wydarzeń Dziedziniec Kultury, wypełnij poniższą zgodę *

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu email w celu informowania mnie o kolejnych działaniach w ramach cyklu wydarzeń Dziedziniec Kultury, organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury.
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • Klauzula informacyjna

  Narodowe Centrum Kultury informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku
  z uczestnictwem w Wydarzeniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie przy ul. Płockiej 13.
  2. kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@nck.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail przetwarzane będą na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celu informowania o kolejnych działaniach w ramach cyklu wydarzeń Dziedziniec Kultury.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora – w tym usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, oraz podmioty uprawnione do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail przetwarzane będą przez cały czas realizacji cyklu wydarzeń Dziedziniec Kultury lub do wycofania zgody.
  6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO
  7) W przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  9) podanie danych osobowych jest niebędne w celu uzyskiwania informacji mailowej o kolejnych działaniach w ramach cyklu wydarzeń Dziedziniec Kultury. 

Ładowanie
Ładowanie...